Şartlar ve koşullar

nın-nin

Öğrenciler için ClickTutor.Me

Genel Hüküm ve Koşullar (bundan böyle 'GTC' olarak anılacaktır)

 • 1. UYGULAMA KAPSAMI
  • 1.1. Merkezi Viyana'da olan şirket (bundan böyle 'ClickTutor' olarak anılacaktır), ClickTutor.me (bundan böyle 'platform' olarak anılacaktır) alan adları altında özel ders hizmetlerinin dijital olarak sağlanmasını içerir.
  • 1.2. Bu genel şartlar ve koşullar (bundan böyle 'GTC' olarak anılacaktır), platformda kullanıcı olarak kayıtlı tüm kişiler (bundan sonra “kullanıcı” olarak anılacaktır) için geçerlidir. Kullanıcıların platformu ziyaret etme ve kullanma konusundaki hak ve yükümlülükleri şartlar ve koşullarda standartlaştırılmıştır. Kullanıcı ve ClickTutor arasındaki sözleşme için yalnızca bu GTC geçerlidir.
  • 1.3. Bu Şartlar ve Koşullardan sapan, bunlarla çelişen veya bunları tamamlayan herhangi bir şart, yalnızca ClickTutor'un yazılı onayı ile yürürlüğe girecektir. Aksi takdirde, bu tür şartlar, kullanıcı ile ClickTutor arasındaki sözleşmenin bir parçası olmayacaktır.
  • 1.4. ClickTutor, bu GTC'nin içeriğini herhangi bir zamanda sebep göstermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar, bu sayede GTC'deki bir değişiklik e-posta ile duyurulacaktır. Kullanıcı, değişen hüküm ve koşulları not ettikten sonra onu kullanırsa, kullanıcı değişiklikleri kabul eder.
  • 1.5. Kullanıcının kişisel verilerinin korunmasına ilişkin bilgiler, www.ClickTutor.me/datenschutz adresindeki platformdaki veri koruma beyanında bulunabilir.
 • 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU, HİZMETLERİN ŞARTNAMESİ
  • 2.1. Eğitmen olarak kayıtlı kullanıcılar ve kişiler (bundan böyle 'öğretmen' olarak anılacaktır), video yoluyla öğretim birimleri (bundan böyle 'video dersler' olarak anılacaktır) konusunda anlaşma yapabilirler.
  • 2.2. Platform video dersleri aracılığıyla öğretmenlik niteliklerini öğretmek isteyen herkes öğretmen olarak kayıt yaptırmaya yetkilidir. Öğretmenlik için üniversite mezunu olma şartı yoktur. Platform, öğretmenlerin bir ücreti haklı çıkaran hizmetlerini açık ve net bir şekilde tanımlar.
  • 2.3. Her ikisi de video dersleri üzerinde anlaşmaya varır varmaz, kullanıcı ve öğretmen arasında (bundan böyle 'öğretmen sözleşmesi' olarak anılacaktır) doğrudan bir sözleşme oluşturulur. Sözleşme münhasıran kullanıcı ve öğretmen arasındadır, hiçbir durumda ClickTutor sözleşmeye taraf olmaz.
  • 2.4. ClickTutor platformu çalıştırır. Tek işlevleri, öğretmenleri platform aracılığıyla kullanıcılarla eşleştirmektir. Bu bağlamda, ClickTutor, işe alıştırmayı kolaylaştırmak (okuma: yeni kullanıcılar ve öğretmenleri işe alma ve yerleştirme sürecini) ve öğretmen sözleşmelerini daha hızlı ve daha iyi işlemek için adımlar atmak için tasarlanmış belirli hizmetler sunar. ClickTutor, sohbetler sağlama veya ücretsiz deneme dersleri sunma biçimini alabilen ancak bunlarla sınırlı olmayan yardım hizmetleri sağlar. Ancak, ClickTutor'un bu tür hizmetleri yerine getirme yükümlülüğü yoktur.
  • 2.5. ClickTutor, öğretmenler adına ödeme kabul etme hakkını saklı tutar.
 • 3. KAYIT, HUKUKİ TEMSİLCİ İZİN
  • 3.1. Platformu kullanmak için ClickTutor, kullanıcıların kullanıcı olarak kabul edilmeleri için platforma kaydolmasını gerektirir. Platformun kullanımı yalnızca kayıt ile ilişkilidir. Kullanıcı, kaydın bir parçası olarak hüküm ve koşulların geçerliliğini kabul eder. Kayıt ücretsizdir.
  • 3.2. Kayıt sırasında, kullanıcı kayıt için gerekli tüm bilgileri eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak sağlamayı taahhüt eder. Daha sonra herhangi bir değişiklik ortaya çıkarsa, mümkün olan en kısa sürede güncellenmelidir.
  • 3.3. Bireylerin platforma kayıt olma hakları yoktur. ClickTutor, sebep göstermeksizin kaydı reddetme veya halihazırda kayıtlı kullanıcıları sebep göstermeksizin platformu kullanmaktan men etme hakkına sahiptir. Mahsup edilmiş ve henüz ödenmemiş bir kredi varsa, ClickTutor krediyi ilgili öğretmene ÖÇKB bölgesinde yerleşik bir kredi kuruluşundan kaynaklanan banka hesabına ödeyecektir. ClickTutor yazılı olarak bunu yapmasını istedikten sonra, öğretmen bu banka bilgilerini 7 gün içinde vermek zorundadır (e-posta yoluyla da mümkündür).
  • 3.4. Platforma kayıt olmak herhangi bir yaşa bağlı değildir. Ancak, kullanıcının 14 yaşından küçük veya öğretmenin 18 yaşından küçük olması durumunda platformu kullanmak için yasal temsilcinin önceden onayı gereklidir.
  • 3.5. Kayıt sırasında, kullanıcıya platformu kullanabilmesi için erişim verileri gönderilecektir. Bunu yapmak için, kullanıcının ClickTutor'daki kişisel bir kullanıcı hesabına bağlı bir e-posta sağlaması gerekir. Belgeler bu e-posta adresine de gönderilebilir. Kullanıcının farklı bir e-posta adresi varsa, kullanıcı, değiştirilen e-posta adresini ClickTutor'a (clicktutor.me[at]gmail.com) derhal bildirmekle yükümlüdür.
 • 4. VİDEO DERSLERİ ÖĞRETİM SÖZLEŞMESİ, KREDİ SATIN ALMA
  • 4.1. Şartlar ve koşullar, geçerliliklerini kullanıcı ve öğretmen arasında var olan öğretmen sözleşmelerine kadar genişletir.
  • 4.2. Bir öğretmen sözleşmesi üzerinde anlaşabilmek için platformda sunulan kredilerin satın alınması gerekmektedir. Kredinin ilgili öğretmene ödenmesinden ClickTutor sorumludur.
  • 4.3. Video dersleri için kredi, diğer şeylerin yanı sıra saatlik paketler şeklindedir. Bu ders paketlerinin sadece belirli bir süre için geçerli olması mümkündür, yani planlanan süreden sonra kalan kullanılmayan saatlerin kaybedilmesi (örn. ders paketinin bitiminden 1 ay sonra) olabilir.
  • 4.4. Süre bitiminden önceki bir hafta içinde kullanıcı tarafından herhangi bir itirazda bulunulmadığı takdirde, sözleşme mutabık kalınan süreden sonra otomatik olarak uzatılır.
  • 4.5. 'Şimdi bir ücret karşılığında sipariş ver' düğmesine tıklanarak (önceden seçilen) öğretmene öğretmenlik sözleşmesi akdetmesi ve gerekli krediyi satın alması için bağlayıcı bir teklif yapılır ve böylece ücrete tabi bir sözleşme yapılması için bir teklif yapılır. . İlgili kabul, ClickTutor'dan (ilgili öğretmen adına ve adına) öğretmenin e-posta adresine bir onay mesajı olarak tasarlanmıştır.
  • 4.6. Öğretmen sözleşmesinin imzalanmasından önce, kullanıcı tüm bilgileri eksiksiz bir yeniden incelemeye tabi tutabilir ve gerekirse değiştirebilir.
  • 4.7. Kullanıcı tarafından yapılan ödeme, ClickTutor'un duyurduğu dış ödeme hizmetleri sağlayıcıları (örn. Kullanıcı, ödeme yaparak seçilen öğretmenle bir video dersi almak için kredi kazanır.
  • 4.8. § 7 Para. 3 Mesafeli ve Uzakta İş Yasası (FAGG), kullanıcı, e-posta yoluyla § 4 Paragrafta belirtilen bilgilerle birlikte imzalanan öğretmen sözleşmesinin onayını alır).
 • 5. VİDEO DERSLERİ, OTOMATİK YENİLEME
  • 5.1. Öğretim birimlerinin kapsamı ve tasarımı, belirli bir süre içinde kullanılması gereken farklı saat paketlerine bağlıdır. Paketler fiyat, birim sayısı ve sınırlı tüketim süresi açısından farklılık gösterir.
  • 5.2. Saatlik paketlerin fiyatları platformda görülebilir. Herhangi bir zamanda bir değişiklik mümkündür, ancak miktarı ancak yeni bir satın alma işleminden sonra geçerli olur.
  • 5.3. Kredi satın almak için kullanılan saatlik paketler, seçilen ödeme sağlayıcısı aracılığıyla peşin ve/veya aylık taksitler halinde ödenir. Kredi satın alma sürecinde, kullanıcı ClickTutor'un ilgili tutarı belirtilen hesaptan düşebileceğini onaylar.
  • 5.4. ClickTutor, kullanıcıya öngörülen sürenin bitiminden 14 gün önce, açıklanan birimlerle daha önce sipariş edilen aynı paketin ve planlanan sürenin tekrar satın alınması gerekip gerekmediğine dair bir soruşturma gönderirse sözleşme uzatılır. İhtiyaç yoksa, kullanıcı öğretmen sözleşmesinin bitiminden en geç 7 gün önce bir iptal formu doldurmalıdır. Aksi takdirde bir uzatma gerçekleşecektir. Ödemenin özel yapısı, orijinal öğretmen sözleşmesinde seçilen anlaşmaya bağlıdır (bakınız madde 5.3.)
  • 5.5. Öğretmenlerin paket değil, tek seferlik satın alınan ücretsiz ve/veya ücretli canlı grup kursları sunması da mümkündür.
 • 6. KULLANICILARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  • 6.1. Kullanıcı, öğretmen sözleşmesinin imzalanmasından sonra video dersinin platform üzerinden kullanılması halinde, ClickTutor'un kullanıcının kredi bakiyesini kararlaştırılan fiyatla mahsup ettiğini kabul eder. ClickTutor bunu öğretmen için bir kredi olarak sayar. Saatlik paketleri kullanma riski ve riski kullanıcıya aittir. Tamamen kullanılmazsa, ClickTutor krediyi kullanıcının hesabından düşer.
  • 6.2. Kullanıcı, özellikle kararlaştırılan bir video dersinden 50 dakika önce erteleme talep etme hakkına sahiptir. Öğretmenin ünitenin başlamasından en az 30 dakika önce erteleme talebini kabul etmesi halinde, yeni belirlenen tarihe otomatik ve ücretsiz olarak yeniden rezervasyon yapılacaktır. Öğretmenin (kullanıcıyla bir anlaşma yoluyla) başlangıçta planlanan ders başlangıcından 30 dakika önce yeni bir ders için yeniden rezervasyon yapma imkanı vardır. İptal veya ertelemenin zamanında yapılmaması ve Genel Hüküm ve Koşullara uygun olarak gerçekleşmemesi veya kullanıcının planlanan zamanda gelmemesi durumunda ClickTutor, kullanıcının istediği kredi miktarını olumsuz olarak mahsup etme hakkına sahiptir. . Kullanıcı, derse başlamadan 10 dakika önce veya sonra derse katılırsa zamanında gelir. Paranın iadesi mümkün değildir.
  • 6.3. ClickTutor'un kullanıcıya gönderdiği erişim verileri, kullanıcı tarafından gizli tutulmalıdır. Kullanıcı, kullanıcı hesabına giriş yaptığı sırada meydana gelen tüm faaliyetlerden sorumludur.
  • 6.4. Kullanıcı, kullanıcı hesabının kötüye kullanıldığından şüphelenirse, derhal ClickTutor'a haber vermelidir. Hesabın yetkisiz kullanımı veya yasal normların veya bu GKŞ'nin ihlali şüphesi varsa, ClickTutor kullanıcı hesabını bloke edebilir.
  • 6.5. Rezervasyonlu bir ünite 50 dakikalık bir dersten oluşur.
  • 6.6. Randevu tutarsızlıkları (örn. geçmiş rezervasyonlar, çifte rezervasyonlar vb.) meydana gelirse ClickTutor tazmin edilir, çünkü randevu rezervasyonlarını koordine etmekten kullanıcı sorumludur.
 • 7. ÖĞRETMENLER HAKKINDA BİLGİ
  • 7.1. Kayıt işleminin bir parçası olarak öğretmenler, video derslerin sunulduğu konu alanlarını (örn. okul dersleri) listelemekle yükümlüdür. Kullanıcı konu alanında bir talepte bulunursa ClickTutor öğretmeni bilgilendirebilir, ancak ClickTutor bunu yapmakla yükümlü değildir. Aynı şekilde öğretmen de kullanıcıların isteklerini kabul etmek zorunda değildir.
  • 7.2. Kullanıcı, video dersini hangi öğretmenin yapacağına karar verme hakkına sahip değildir. Seçim, yalnızca kullanıcının platformda belirttiği sürelere ve bu süreler için hangi öğretmenin müsait olduğuna göre belirlenir.
  • 7.3. ClickTutor, yalnızca öğretmenler ve kullanıcılar arasında özel ders birimlerine aracılık etmek için kullanılır. ClickTutor ve öğretmenler arasında ne bir iş sözleşmesi ne de bir freelance hizmeti vardır. ClickTutor öğretmenlere talimat veremez. Öğretmenler video derslerini kendi riskleri altında tutar ve bağımsız çalışır. Ayrıca, ClickTutor'u yasal olarak temsil edemezsiniz.
 • 8. PLATFORMUN KULLANIMI
  • 8.1. Prensip olarak, platform öğretmenler ve kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere haftanın 7 günü 24 saat açıktır. Ancak teknolojinin mevcut durumuna göre yazılımın hatasız olmasını sağlayacak bir prosedür bulunmamaktadır. Bu nedenle ClickTutor, yazılımla bağlantılı olarak meydana gelen kusurlardan ve platform arızalarından sorumlu değildir. Platformun bakım gerektirmesi durumunda, önceden duyurulan bir dönemde platform sağlanamaz. Planlanan bakım çalışmaları önceden platformda veya e-posta yoluyla duyurulacaktır. Ancak ClickTutor'un platformu güncelleme zorunluluğu yoktur.
  • 8.2. Platform ve yazılımı için telif hakkı koruması vardır. Önceden verilen kullanım hakkını genişletmek veya değiştirmek için ClickTutor'un önceden onayı gerekir. Telif hakkı, aksi belirtilmedikçe, platformun tasarımını ve içeriğini de (örn. resimler, fotoğraflar, veritabanları, logolar, grafikler, videolar, metinler, vb.) kapsar.
  • 8.3. ClickTutor, platformu etkileşimli bir tasarıma tabi tutma seçeneğine sahiptir. Sonuç olarak, platformda kullanıcılar ve öğretmenler için karşılıklı bir değerlendirme ve kendi katkılarını oluşturma şansı göz önünde bulundurulur. ClickTutor, değerlendirmelerin geçerli olup olmadığını veya çarpıtılmış bir gerçekliğe tabi olup olmadığını kontrol etmez. Kullanıcı, yalnızca gerçeğe uygun incelemeler yazmakla ve yasal standartlara ve Genel Hüküm ve Koşullarda belirtilenlere uymakla yükümlüdür. Kullanıcılar, yalnızca ilgili kişinin buna açıkça muvafakat etmesi halinde kişisel verileri çoğaltabilir.
  • 8.4. ClickTutor'un takdirine bağlı olarak, herhangi bir incelemeyi veya diğer Gönderileri, özellikle sakıncalı veya yasa dışı içerik içeren metinleri tamamen veya kısmen silebilir.
  • 8.5. Kullanıcı, uygunsuz katkıların sunulmasını yasaklarken, öncelikle - ancak bununla sınırlı olmamak üzere - katkıları platform aracılığıyla dağıtmayı açıkça kabul eder ve aşağıdakileri gösterir:
   1. Şiddeti ve ahlaksız, müstehcen, aşağılayıcı, ırkçı, pornografik, kaba, içeriği yücelten veya önemsizleştiren;
   2. Diğer kullanıcılara, öğretmenlere veya üçüncü taraflara yönelik incitici, taciz edici tehditler veya ifadeler;
   3. Gençlerin gelişimini veya yetiştirilmesini bozan veya tehlikeye atan ya da insan onurunu veya diğer korunan yasal menfaatleri etkileyen veya göz ardı eden katkılar;
   4. Başkalarını suç veya ahlak dışı eylemlerde bulunmaya teşvik eden metin alıntıları ve diğer içerikler;
   5. Öğretmenin iletmesini yasakladığı veya diğer kayıtlı kişilerin dağıttığı kopyalanmış içerik;
   6. Virüsler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere güvenlik riski oluşturan içerik;
   7. Satış amaçlı üçüncü taraf sitelerine bağlantılar, e-posta, önemsiz e-posta, öğretmenlere, diğer kullanıcılara veya üçüncü taraflara diğer istenmeyen iletişimler (posta bombaları gibi) şeklinde reklamlar.
  • 8.6. ClickTutor, platforma eklenen tüm içeriği (örneğin incelemeler, fotoğraflar, grafikler, metin, sesli mesajlar ve videolar) kullanma, çoğaltma, düzenleme ve dağıtma konusunda kalıcı, mekansal olarak kısıtlamasız, telif ücretsiz, münhasır olmayan haklara sahiptir.
  • 8.7. Kullanıcının, platform içeriğinin veri analizi ile ilgili araçları kullanmasına izin verilmez.
  • 8.8. ClickTutor, platform üzerinden hizmetlerini sebep göstermeksizin kısıtlamakta veya hatta durdurmakta özgürdür. Daha önce kullanılan hizmetlere ilişkin anıtsal değişiklikler veya kısıtlamalar, platform ve/veya e-posta yoluyla zamanında duyurulacaktır. Böyle bir değişikliğin, bir değişikliği bırakın, GKŞ üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu, madde 1.4'e göre gerçekleşir.
 • 9. GARANTİ, ÖĞRETİM SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLME
  • 9.1. Garanti ile ilgili yasal hükümler, kullanıcı ile ClickTutor arasında geçerlidir.
  • 9.2. Kullanıcı, öğretmenin görevlerini veya öğretmenlik görevini yerine getirmemesi, yani öğretmen sözleşmesine tamamen veya kısmen uymaması durumunda ClickTutor'a haklı bir şikayette bulunma hakkına sahiptir. Bu durum, öğretmenin gelmemesi, geç kalması, niteliklere sahip olmaması ve kullanıcı ile uygunsuz etkileşimde bulunması şeklinde ifade edilebilir. ClickTutor, video dersindeki katılımcıların yöntemlerini ve davranışlarını gözden geçirme ve kullanıcı ile öğretmen arasında bir arabuluculuk girişimini geçici olarak teşvik etme hakkına sahiptir. Öğretmen ve kullanıcı, kredi iadesi için olası bir talebin varlığını ve miktarını ClickTutor'un kendisinin değerlendireceğini açıkça kabul eder. ClickTutor, kullanıcı tarafından dile getirilen şikayeti haklı bulursa, kullanıcının kredisine bir video ders ünitesi için kredi verilecektir. Buna karşılık, bu birim öğretmenin kredi hesabına mahsup edilir.
  • 9.3. Öğretmen, öğretmen sözleşmesini önemli ölçüde ihlal ederse veya hiç yerine getirmezse, kullanıcı, kullanıcı için yeni bir öğretmen bulmaya çalışacaktır. Yerine bir öğretmen bulunursa, öğretmen sözleşmesinin başlangıçta kabul edilen şartları (kalan birimler/planlanan süre) yürürlükte kalacaktır. Uygun bir süre içinde yedek öğretmen bulunamazsa, kullanıcı, Genel Şartlar ve Koşullar uyarınca öğretmenlik sözleşmesini olağanüstü olarak feshetme hakkına sahiptir.
 • 10. SORUMLULUK
  • 10.1. Yasal sebep ne olursa olsun, ClickTutor yalnızca ağır ihmal, yani ağır ihmal veya kasıt durumunda zararlardan sorumludur. Kişisel yaralanma dışında, ClickTutor bu nedenle hafif ihmalden sorumlu değildir.
  • 10.2. ClickTutor, öğretmenlerin kullanıcılara karşı sözleşmeden doğan veya diğer yükümlülüklerini yerine getirme konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Özellikle, ClickTutor öğretmenlerin uygunluğundan veya bir öğretmen sözleşmesinin uygulanmasıyla bağlantılı olarak kullanıcıya verilen herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Bir ünite video dersi için kullanılan kredinin geri ödenmesi ile ilgili olarak, bir kullanıcı 9.2 maddesine göre hareket etmelidir. Diğer tüm iddialar doğrudan ilgili öğretmene karşı ileri sürülmelidir.
  • 10.3. ClickTutor, Eğitmenin Kullanıcılara karşı sözleşmeye dayalı veya diğer yükümlülüklerine veya yükümlülüklerine uymasından sorumlu değildir. Her şeyden önce, ClickTutor olası bir öğretmenin mevcudiyeti veya öğretmen sözleşmesinin işlenmesiyle ilgili olarak kullanıcıya gelebilecek herhangi bir zarar için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Başarısız video dersi nedeniyle bir kredi için kullanıcı, 9.2'ye göre olmalıdır. ilerlemek. Diğer iddialar doğrudan ilgili öğretmene yöneltilmeli ve ileri sürülmelidir.
  • 10.4. Kullanıcılar veya öğretmenler tarafından Platforma yüklenen ve ClickTutor tarafından bağlantı verilen içerik ve web siteleriyle ilgili olarak ClickTutor'un hiçbir sorumluluğu yoktur. Hatalar, eksiklik veya yasa dışı faaliyetler varsa veya sağlanan içeriğin kullanılmamasından (kullanılmamasından) kaynaklanan zararlardan yalnızca sitenin sağlayıcısı sorumludur. Sonuç olarak, yalnızca kullanıcı, içeriği sonraki kullanıcılar ve öğretmenler tarafından eleştirel bir incelemeye tabi tutmak ve bunu kendi sorumluluğunda değerlendirmekle yükümlüdür.
 • 11. KULLANICI TAZMİNAT
  • 11.1 Kullanıcı, öğretmen sözleşmelerinden veya herhangi bir kullanıcı, öğretmen veya üçüncü kişi tarafından yüklenen web sitesinin besleme içeriğinden kaynaklanan içerikle ilgili olarak herhangi bir hukuki veya cezai, adli veya yargı dışı iddia durumunda ClickTutor'u tamamen tazmin etmeyi ve zarar görmemesini sağlamayı taahhüt eder. Parti. Muafiyet ayrıca cezaları, zararları ve yasal savunma ile ilgili her türlü masrafları da içerir.
 • 12. KULLANICILAR İÇİN CAYMA HAKKI (ÖĞRETİM SÖZLEŞMESİ)
  • 12.1. Öğretmen Avusturya Tüketiciyi Koruma Yasası anlamında bir girişimci ise, platform üzerinden bir öğretmen sözleşmesi yapıldığında, kullanıcı kendisine karşı aşağıdaki cayma hakkına sahiptir:
   1. Cayma hakkının kullanılması için sebep gösterilmesine gerek yoktur.
   2. Cayma hakkının kullanım süresi sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 14 gündür -(burada)bir iptal formu örneği. Son teslim tarihine uymak için, kullanıcının cayma hakkını süre dolmadan önce gönderim şeklinde iletmesi yeterlidir.
   3. Kullanıcı ayrıca platform üzerinden öğretmene iptali gönderebilir. Kullanıcı bu seçeneği kullanırsa, ClickTutor derhal kullanıcıya alınan iptalin onayını gönderir.
  • 12.2. İptalin etkileri, video dersleri için kredinin satın alınmasıyla ilgili olarak var olan tüm ödemelerin gecikmeden ve hakkını kullandığı günden itibaren en geç 14 gün içinde kullanıcıya iade edileceği şekilde tasarlanmıştır. iptal hakkı. Bu işlem için, kullanıcının krediyi satın almak için kullandığı ödeme yönteminin aynısı kullanılır.
  • 12.3. Herhangi bir beyan ayrıca aşağıdaki iletişim bilgilerine gönderilebilir: DI Christian Bartnik, BSc (WU), Marisa-Mell-Gasse 3/1, 1230 Viyana veya e-posta ile clicktutor.me[at]gmail.com.
  • 12.4. Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük sürenin sona ermesi halinde, kullanıcının öğretmenlik sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesi ve kredinin satın alınmasıyla ilgili olarak kendisi tarafından yapılan tahsilatları talep etmesi artık mümkün değildir. Her kredi satın alındığında, kullanıcı, cayma hakkının açık süre içinde kullanılması halinde, kullanılan hizmetler için orantılı bir ödeme ve sabit oranlı işlem ücretleri ödenmesini ClickTutor'a açıkça kabul eder. Kullanıcı, ClickTutor'a önceden harekete geçmesi için yetki verir. Bu, öğretmen sözleşmesini olağanüstü bir şekilde feshetme hakkını etkilemez, bu da kullanıcının henüz tüketilmemiş kredi miktarını talep edebileceği anlamına gelir.
  • 12.5. ClickTutor tarafından olağandışı bir fesih durumunda, öğretmen veya kullanıcı kuralları ihlal ederse, ClickTutor 1.500 € hakkına sahiptir. Kullanıcılar öğretmenler tarafından kandırılır ve kendi amaçları için kandırılırsa, ClickTutor, hasarla ilgili olarak belirtilen toplamdan daha fazla olabilecek 1.500 € tazminat alma hakkına sahiptir.
  • 12.6. Ancak sözleşme zamanından önce feshedilirse, indirime tabi ders birimleri için bir defaya mahsus ödeme yapılmışsa ve birimlerin minimum sözleşmesi varsa, tam ücret orantılı olarak tahsil edilecektir (yani indirimler tahsil edilmeyecektir). 3 ay vadeli.
 • 13. SÖZLEŞME SÜRESİ / FESİH
  • 13.1. Kullanıcı platforma başarılı bir şekilde kaydolursa, ClickTutor ile platformu ve Genel Şartlar ve Koşullarda açıklanan diğer şeyleri kullanma hakkına ve yükümlülüğüne sahip ilgili kullanıcı arasında bir sözleşme oluşturulur. Kullanıcı, kayıt sırasında şartlar ve koşulları incelediğini ve sözleşmenin bir parçası olarak kabul ettiğini kabul eder. Platformun kullanım sözleşmesi önemli bir nedenle derhal feshedilirse veya sözleşmenin bitiminden 1 hafta önce makul bir süre içinde olağan bir fesih gerçekleşirse kayıt verileri silinecektir. , seçilen abonelik modeline bakılmaksızın tutarları. Öğretmen sözleşmeleriyle ilgili olağan fesih, yalnızca ClickTutor aracılığıyla gerçekleşir.
  • 13.2. Belirli bir ders için öğretmen yoksa, ancak diğer öğretmenlerle birkaç ders başarıyla rezerve edilmişse, olağanüstü bir sonlandırma olasılığı yoktur.
 • 14. GEÇERLİ HUKUK, YARGI
  • 14.1. Avusturya hukuku, BM satış hukuku ve uluslararası özel hukukun referans normları hariç olmak üzere, ClickTutor ile yapılan hüküm ve koşullar dahil tüm anlaşmalar için geçerlidir. Bu yasal sistem seçimi, kullanıcının mutad meskeninin bulunduğu ülkenin zorunlu yasasını temsil eden ve kullanıcıya koruma sağlayan hükümleri hariç tutar. Yargı yeri Viyana, Avusturya'dır.
  • 14.2. Viyana'daki konuyla ilgili yetkili mahkeme, kullanıcının sözleşme ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflarla ilgili olarak ClickTutor'a karşı ileri sürdüğü tüm davalarla ilgilidir. Kullanıcı ayrıca yasal olarak standartlaştırılmış başka herhangi bir yargı yeri talep etme hakkına sahiptir. Kullanıcının ikametgahı, mutad meskeni veya çalıştığı yer Almanya'da olan sözleşme ilişkisi nedeniyle dava açılırsa, kullanıcının ikametgâhı, mutad meskeni veya çalıştığı yerin bulunduğu yer mahkemesi sorumludur. Üç yerel irtibat noktasından birine sahip olmayan bir kullanıcıya dava açılması halinde, yargı yeri ile ilgili yasal hükümler uygulanır.
 • 15. SON HÜKÜMLER
  • 15.1. GTC'den farklı yazılı sözleşmeler ile GTC'nin kendisi arasında çelişkili tutarsızlıklar ortaya çıkarsa, sapma yapan GTC öncelikli olacaktır.
  • 15.2. Bu Genel Hüküm ve Koşulların münferit hükümleri geçersiz olur veya geçersiz hale gelirse, Genel Hüküm ve Koşulların diğer hükümleri etkilenmez. Bu nedenle, geçersiz standardın yasal olarak geçerli olan ve hem ClickTutor hem de kullanıcının ticari amaçları için mümkün olan en iyi gibi görünen yeni bir hükümle değiştirilmesine ihtiyaç vardır.
  • 15.3. GKŞ anlamında bir 'üçüncü taraf', ne kullanıcı ne de ClickTutor olmayan herhangi bir gerçek veya tüzel kişidir. Üçüncü kişi ile hukuki ve/veya ekonomik bir ilişkinin bitmiş olması önemli değildir.
  • 15.4. GTC'den farklı sapmalar yoksa veya yazılı olarak izin verilmezse, kullanıcının ve ClickTutor'un GTC içeriğini ataması veya iletmesi yasaktır.

Şartlar ve koşullar

nın-nin

Eğitmenler için ClickTutor.Me

Genel Hüküm ve Koşullar (bundan böyle 'GTC' olarak anılacaktır)

 • 1. UYGULAMA KAPSAMI
  • 1.1. Merkezi Viyana'da olan şirket (bundan böyle 'ClickTutor' olarak anılacaktır), ClickTutor.me (bundan böyle 'platform' olarak anılacaktır) alan adları altında özel ders hizmetlerinin dijital olarak sağlanmasını içerir.
  • 1.2. Bu genel şartlar ve koşullar (bundan böyle "GTC" olarak anılacaktır) platformda eğitmen olarak kayıtlı tüm kişiler (bundan sonra "öğretmen" olarak anılacaktır) için geçerlidir. Öğretmenlerin platformu ziyaret etme ve kullanma konusundaki hak ve yükümlülükleri hüküm ve koşullarda standartlaştırılmıştır. Kullanıcı ve ClickTutor arasındaki sözleşme için yalnızca bu GTC geçerlidir.
  • 1.3. Bu Şartlar ve Koşullardan sapan, bunlarla çelişen veya bunları tamamlayan herhangi bir şart, yalnızca ClickTutor'un yazılı onayı ile yürürlüğe girecektir. Aksi takdirde, bu şartlar Tutor ve ClickTutor arasındaki sözleşmenin bir parçasını oluşturmayacaktır.
  • 1.4. ClickTutor, bu GTC'nin içeriğini herhangi bir zamanda sebep göstermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar, bu sayede GTC'deki bir değişiklik e-posta ile duyurulacaktır. Öğretmen, değişen şart ve koşulları not ettikten sonra kullanırsa, öğretmen değişiklikleri kabul eder.
  • 1.5. Öğretmenin kişisel verilerinin korunmasına ilişkin bilgiler, www.ClickTutor.me/datenschutz adresindeki platformdaki veri koruma beyanında bulunabilir.
 • 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU, HİZMETLERİN ŞARTNAMESİ
  • 2.1. Öğretmenler ve kullanıcı olarak kayıtlı kişiler (bundan böyle 'Kullanıcılar' olarak anılacaktır), video yoluyla öğretim birimleri (bundan böyle 'Video Dersleri' olarak anılacaktır) konusunda anlaşmaya varabilirler.
  • 2.2. Her ikisi de video dersleri üzerinde anlaşmaya varır varmaz, kullanıcı ve öğretmen arasında (bundan böyle "öğretmen sözleşmesi" olarak anılacaktır) doğrudan bir sözleşme oluşturulur. Sözleşme münhasıran kullanıcı ve öğretmen arasındadır, hiçbir durumda ClickTutor sözleşmeye taraf olmaz. ClickTutor, öğretmenle yeni bir öğretmen sözleşmesinin varlığını onaylar.
  • 2.3. ClickTutor platformu çalıştırır. Tek işlevleri, öğretmenleri platform aracılığıyla kullanıcılarla eşleştirmektir. Bu bağlamda, ClickTutor, işe alıştırmayı kolaylaştırmak (okuma: yeni kullanıcılar ve öğretmenleri işe alma ve yerleştirme sürecini) ve öğretmen sözleşmelerini daha hızlı ve daha iyi işlemek için adımlar atmak için tasarlanmış belirli hizmetler sunar. ClickTutor, sohbetler sağlama veya ücretsiz deneme dersleri sunma biçimini alabilen ancak bunlarla sınırlı olmayan yardım hizmetleri sağlar. Ancak, ClickTutor'un bu tür hizmetleri yerine getirme yükümlülüğü yoktur.
 • 3. KAYIT, HUKUKİ TEMSİLCİ İZİN
  • 3.1. Platformu kullanmak için ClickTutor, kişilerin öğretmen olarak kabul edilmeleri için platforma kaydolmalarını gerektirir. Platformun kullanımı yalnızca kayıt ile ilişkilidir. Kayıt işleminin bir parçası olarak, öğretmen şartlar ve koşulların geçerliliğini kabul eder. Kayıt ücretsizdir.
  • 3.2. Kayıt sırasında öğretmen, kayıt için gerekli tüm bilgileri eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak sağlamayı taahhüt eder. Daha sonra herhangi bir değişiklik ortaya çıkarsa, mümkün olan en kısa sürede güncellenmelidir.
  • 3.3. Bireylerin platforma kayıt olma hakları yoktur. ClickTutor, sebep göstermeden kaydı reddetme veya halihazırda kayıtlı olan öğretmenleri sebep göstermeden platformu kullanmaktan men etme hakkına sahiptir. Mahsup edilmiş ve henüz ödenmemiş bir kredi varsa, ClickTutor krediyi ilgili öğretmene ÖÇKB bölgesinde yerleşik bir kredi kuruluşundan kaynaklanan banka hesabına ödeyecektir. ClickTutor yazılı olarak bunu yapmasını istedikten sonra, öğretmen bu banka bilgilerini 7 gün içinde vermek zorundadır (e-posta yoluyla da mümkündür).
  • 3.4. Platforma kayıt olmak herhangi bir yaşa bağlı değildir. Ancak, kullanıcının 14 yaşından küçük veya öğretmenin 18 yaşından küçük olması durumunda platformu kullanmak için yasal temsilcinin önceden onayı gereklidir.
  • 3.5. Kayıt sırasında öğretmene platformu kullanabilmesi için erişim verileri gönderilecektir. Bunu yapmak için öğretmen, ClickTutor'daki kişisel bir kullanıcı hesabına bağlı bir e-posta sağlamalıdır. Belgeler bu e-posta adresine de gönderilebilir. Öğretmenin farklı bir e-posta adresi varsa, öğretmen değişen e-posta adresini ClickTutor'a (clicktutor.me[at]gmail.com) derhal bildirmekle yükümlüdür.
 • 4. CLICKTUTOR'UN ARACI OLARAK ATANMASI
  • 4.1. ClickTutor, öğretmen tarafından öğretmenin konuyla ilgili uzmanlığını platformda kullanılabilir hale getirmek için görevlendirilir ve bunun aksine ClickTutor, öğretmen sözleşmelerinin işlenmesini ve oluşturulmasını sağlamak için fırsatlar sunar. Ancak ClickTutor, öğretmen sözleşmelerinin gerçekten düzenleneceğini garanti etmez.
  • 4.2. ClickTutor, öğretmenler adına ödeme kabul etme hakkını saklı tutar.
 • 5. ÖĞRETMENLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  • 5.1. Kayıt işleminin bir parçası olarak öğretmenler, video derslerin sunulduğu konu alanlarını (örn. okul dersleri) listelemekle yükümlüdür. Kullanıcı konu alanında bir talepte bulunursa ClickTutor öğretmeni bilgilendirebilir, ancak ClickTutor bunu yapmakla yükümlü değildir. Aynı şekilde öğretmen de kullanıcıların isteklerini kabul etmek zorunda değildir.
  • 5.2. ClickTutor, yalnızca öğretmenler ve kullanıcılar arasında özel ders birimlerine aracılık etmek için kullanılır. ClickTutor ve öğretmenler arasında ne bir iş sözleşmesi ne de bir freelance hizmeti vardır. ClickTutor öğretmenlere talimat veremez. Öğretmenler video derslerini kendi riskleri altında tutar ve bağımsız çalışır. Ayrıca, ClickTutor'u yasal olarak temsil edemezsiniz.
  • 5.3. Şartlar ve koşullar, geçerliliklerini kullanıcı ve öğretmen arasında var olan öğretmen sözleşmelerine kadar genişletir.
  • 5.4. Kullanıcı adına kredi, diğer şeylerin yanı sıra saatlik paketler şeklini alır. Bu saatlik paketlerin yalnızca belirli bir süre için geçerli olması mümkündür; bu, ayrılan sürenin ardından kalan kullanılmayan saatlerin kaybedileceği anlamına gelir. Süre bitiminden önceki bir hafta içinde kullanıcı tarafından herhangi bir itirazda bulunulmadığı takdirde, sözleşme mutabık kalınan süreden sonra otomatik olarak uzatılır. Saatlik paketlerin fiyatları platformda görülebilir. Herhangi bir zamanda bir değişiklik mümkündür, ancak miktarı ancak yeni bir satın alma işleminden sonra geçerli olur.
  • 5.5. Öğretmen, atıfta bulunulan her öğretmen sözleşmesi için komisyonu ClickTutor'a geri ödemeyi kabul eder. Komisyonu talep etme hakkı, öğretmenlik sözleşmesinin akdedildiği anda doğar. ClickTutor, kullanıcının ödemelerinden karşılık gelen komisyon miktarını alıkoyma hakkına sahiptir. Tutar aşağıdakilere bağlıdır: Kullanıcı, alınan kredinin tamamını ödemişse, aynı zamanda komisyon tutarının tamamının ödenmesi gerekir. Kullanıcı, alınan krediyi taksitler halinde ödediyse, komisyonun ilgili kısmi tutarı her zaman taksit ödemesi sırasında ödenir.
  • 5.6. Video dersinin bir birimi ücretlendirilirse, ücret kullanıcının hesabından düşülecek ve komisyon düşüldükten sonra öğretmene kredi olarak yansıtılacaktır. ClickTutor'un, kullanıcının toplantı randevularıyla ilgili yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda (zamanında erteleme veya iptal olmaması, katılım vb.) Bu bağlamda, komisyon ödeme miktarından olası bir sapma vardır.
  • 5.7. Özel bir komisyon olarak, ClickTutor, kredinin belirtilen süre içinde kullanılmaması durumunda, tüm kullanılmayan kredileri kullanıcıdan alıkoyma hakkına sahiptir.
  • 5.8. Mevcut komisyonların miktarı öğretmene platform üzerinden veya e-posta veya diğer yollarla iletilecektir.
  • 5.9. Kullanıcının satın aldığı ancak kullanmadığı kredi ile ilgili olarak geri ödeme talebinde bulunduğu aşağıdaki durum mevcutsa, (orantılı) komisyon talebi (sonradan) sona erer. Bu durumda, öğretmen zaten tahsil edilen komisyonlar için karşılık gelen bir kredi alacaktır.a5.9. Kullanıcının satın aldığı ancak kullanmadığı kredi ile ilgili olarak geri ödeme talebinde bulunduğu aşağıdaki durum mevcutsa, (orantılı) komisyon talebi (sonradan) sona erer. Bu durumda, öğretmen zaten tahsil edilen komisyonlar için karşılık gelen bir kredi alacaktır.
  • 5.10. Kullanıcı ve öğretmen arasında bir öğretmen sözleşmesi yapılması durumunda, öğretmenin yükümlülüğü özellikle video derslerini zamanında ve programa göre düzenlemek ve yürütmektir. Öğretmen, ancak zorunlu yasal hükümlere uyulması veya kullanıcının bu konuda muvafakat vermesi durumunda öğretmenlik sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Platform üzerinde olumsuz etkiler veya etkiler meydana gelmesi veya öğretmen sözleşmesinin ihlal edilmesi durumunda öğretmenden zorunlu ceza ödemesi istenebilir.
  • 5.11. Öğretmen, faaliyetlerinde, öğretmenlik sözleşmesinin ifasına ilişkin mevcut yasal hükümleri ve platformun kullanımına ilişkin kendisine tanınan kullanım haklarını ihlal edemez. İçeriğin öğretmen tarafından sağlanması da hukuka uygunluk ve güzel ahlak kriterlerine tabidir. Bunlar ayrıca üçüncü şahısların haklarını (kişilik, telif hakkı ve ticari marka hakları gibi) korumalıdır.
  • 5.12. Öğretmenin, diğer öğretmenlerden öğretim içeriği, cevaplar (ör. ev ödevi sohbetinde), belgeler veya diğer öğretim materyallerini almasına ve/veya yeniden kullanmasına izin verilmez.o üçüncü şahısların haklarını (kişilik, telif hakkı ve ticari marka hakları gibi) korumak ).
  • 5.13. ClickTutor'un öğretmene gönderdiği erişim verileri öğretmen tarafından gizli tutulmalıdır. Kullanıcı hesabına giriş yapılırken meydana gelen tüm etkinliklerden öğretmen sorumludur.
  • 5.14. Eğitmen, Kullanıcı Hesabının kötüye kullanıldığından şüphelenirse, Eğitmen derhal ClickTutor'u bilgilendirmelidir. Hesabın yetkisiz kullanımı veya yasal normların veya bu GKŞ'nin ihlali şüphesi varsa, ClickTutor kullanıcı hesabını bloke edebilir.
  • 5.15. Öğretmen, uzunluğu 50 dakika olan rezerve edilmiş bir ünite tutmalıdır.
  • 5.16. Randevu rezervasyonlarını koordine etmekten öğretmen sorumlu olduğu için, randevularda tutarsızlıklar olması durumunda (örn. geçmiş rezervasyonlar, çift rezervasyonlar vb.) ClickTutor tazmin edilir.
  • 5.17. ClickTutor tarafından olağandışı bir fesih durumunda, öğretmen veya kullanıcı kuralları ihlal ederse, ClickTutor 1.500 € hakkına sahiptir. Kullanıcılar öğretmenler tarafından kandırılır ve kendi amaçları için kandırılırsa, ClickTutor, hasarla ilgili olarak belirtilen toplamdan daha fazla olabilecek 1.500 € tazminat alma hakkına sahiptir.
 • 6. KREDİ HESABI/FATURALAMA
  • 6.1. Öğretmen, kredi hesabı şeklinde bir kullanıcı hesabı oluşturmak için platforma kaydolur. Kredi hesabı, öğretmenlerin video dersleri düzenlemesine veya ek hizmetler (bonuslar) sağlamasına olanak tanır. Kredi, kredi hesabına alacaklandırılacak ve faiz ödenmeyecektir.
  • 6.2. Öğretmenin kendisine tahsis edilen kredi hesabının geçici durumunu istediği zaman görebilmesi mümkündür. Bakiye 200 €'yu aşarsa, - öğretmen ödeme talep etme hakkına sahiptir. Ödeme yapıldığında mevcut kredinin tamamı öğretmene verilir. Öğretmenin ödeme talebini takip eden ayın 15'ine kadar ödeme, öğretmenin son belirtilen hesabına nakitsiz havale şeklinde yapılacaktır.
  • 6.3. ClickTutor ile Eğitmen arasındaki sözleşme feshedilmişse, Eğitmen bakiyesinde kalan ve Eğitmen'e ait olan tutar bir sonraki takvim ayının sonuna kadar ödenecektir.
  • 6.4. ClickTutor ile öğretmen arasındaki sözleşmenin feshi durumunda, henüz ödenmemiş krediler bir sonraki takvim ayının sonunda öğretmene ödenecektir.
  • 6.5. ClickTutor, ödenmesi gereken tutarla ilgili tüm vergi ve harçların beyan edilmesinden ve gerektiğinde ödenmesinden öğretmenin sorumlu olduğu gerçeğinden tamamen tazmin edilir ve zarar görmez.
  • 6.6. Öğretmene ödeme, ClickTutor'un duyurduğu ve ClickTutor'un transfer yaptığı harici ödeme hizmetleri sağlayıcıları (örn. Stripe, PayPal, Visa, MasterCard, Paysafecard, Adyen) ile ticari hesaplar aracılığıyla yapılır.
 • 7. PLATFORMUN KULLANIMI
  • 7.1. Prensip olarak, platform öğretmenler ve kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere haftanın 7 günü 24 saat açıktır. Ancak teknolojinin mevcut durumuna göre yazılımın hatasız olmasını sağlayacak bir prosedür bulunmamaktadır. Bu nedenle ClickTutor, yazılımla bağlantılı olarak meydana gelen kusurlardan ve platform arızalarından sorumlu değildir. Platformun bakım gerektirmesi durumunda, önceden duyurulan bir dönemde platform sağlanamaz. Planlanan bakım çalışmaları önceden platformda veya e-posta yoluyla duyurulacaktır. Ancak ClickTutor'un platformu güncelleme zorunluluğu yoktur.
  • 7.2. Platform ve yazılımı için telif hakkı koruması vardır. Önceden verilen kullanım hakkını genişletmek veya değiştirmek için ClickTutor'un önceden onayı gerekir. Telif hakkı, aksi belirtilmedikçe, platformun tasarımını ve içeriğini de (örn. resimler, fotoğraflar, veritabanları, logolar, grafikler, videolar, metinler, vb.) kapsar.
  • 7.3. ClickTutor, platformu etkileşimli bir tasarıma tabi tutma seçeneğine sahiptir. Sonuç olarak, platformda kullanıcılar ve öğretmenler için karşılıklı bir değerlendirme ve kendi katkılarını oluşturma şansı göz önünde bulundurulur. ClickTutor, değerlendirmelerin geçerli olup olmadığını veya çarpıtılmış bir gerçekliğe tabi olup olmadığını kontrol etmez. Öğretmen yalnızca gerçeğe uygun değerlendirmeler yazmakla ve yasal normlara ve genel hüküm ve koşullardakilere uymakla yükümlüdür. Öğretmenler, kişisel verileri yalnızca ilgili kişinin buna açıkça muvafakat etmesi halinde çoğaltabilir.
  • 7.4. ClickTutor'un takdirine bağlı olarak, herhangi bir incelemeyi veya diğer Gönderileri, özellikle sakıncalı veya yasa dışı içerik içeren metinleri tamamen veya kısmen silebilir.
  • 7.5. Öğretmen, uygunsuz katkıların sunulmasını yasaklarken, öncelikle - ancak bununla sınırlı olmamak üzere - katkıları aşağıdakileri gösteren platform aracılığıyla dağıtmayı açıkça kabul eder:
   1. Şiddeti ve ahlaksız, müstehcen, taciz edici, ırkçı, pornografik, kaba, içeriği yüceltmek veya önemsizleştirmek;
   2. Diğer kullanıcılara, öğretmenlere veya üçüncü taraflara yönelik incitici, taciz edici tehditler veya ifadeler;
   3. Gençlerin gelişimini veya yetiştirilmesini bozan veya tehlikeye atan ya da insan onurunu veya diğer korunan yasal menfaatleri etkileyen veya göz ardı eden katkılar;
   4. Başkalarını suç veya ahlak dışı eylemlerde bulunmaya teşvik eden metin alıntıları ve diğer içerikler;
   5. Öğretmenin iletmesini yasakladığı veya diğer kayıtlı kişilerin dağıttığı kopyalanmış içerik;
   6. Virüsler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere güvenlik riski oluşturan içerik;
   7. Satış amaçlı üçüncü taraf sitelerine bağlantılar, e-posta, önemsiz e-posta, öğretmenlere, diğer kullanıcılara veya üçüncü taraflara diğer istenmeyen iletişimler (posta bombaları gibi) şeklinde reklamlar.
  • 7.6. ClickTutor, platforma eklenen tüm içeriği (örneğin incelemeler, fotoğraflar, grafikler, metin, sesli mesajlar ve videolar) kullanma, çoğaltma, düzenleme ve dağıtma konusunda kalıcı, mekansal olarak kısıtlamasız, telif ücretsiz, münhasır olmayan haklara sahiptir.
  • 7.7. Öğretmenin, platform içeriklerinin veri analizi ile ilgili araçları kullanmasına izin verilmez.
  • 7.8. ClickTutor, platform üzerinden hizmetlerini sebep göstermeksizin kısıtlamakta veya hatta durdurmakta özgürdür. Daha önce kullanılan hizmetlere ilişkin anıtsal değişiklikler veya kısıtlamalar, platform ve/veya e-posta yoluyla zamanında duyurulacaktır. Böyle bir değişikliğin, bir değişikliği bırakın, GKŞ üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu, madde 1.4'e göre gerçekleşir.
 • 8. GARANTİ, ÖĞRETİM SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLME
  • 8.1. Garanti ile ilgili yasal hükümler öğretmen ile ClickTutor arasında geçerlidir.
  • 8.2. Öğretmen görevlerini veya bir öğretmen olarak görevlerini yerine getiremezse, yani öğretmen sözleşmesine tamamen veya kısmen uymazsa, öğretmenin ClickTutor'a gerekçeli şikayette bulunma hakkı vardır. Bu durum, öğretmenin gelmemesi, geç kalması, niteliklere sahip olmaması ve kullanıcı ile uygunsuz etkileşimde bulunması şeklinde ifade edilebilir. ClickTutor, video dersindeki katılımcıların yöntemlerini ve davranışlarını gözden geçirme ve kullanıcı ile öğretmen arasında bir arabuluculuk girişimini geçici olarak teşvik etme hakkına sahiptir. Öğretmen ve kullanıcı, kredi iadesi için olası bir talebin varlığını ve miktarını ClickTutor'un kendisinin değerlendireceğini açıkça kabul eder. ClickTutor, kullanıcı tarafından dile getirilen şikayeti haklı bulursa, kullanıcının kredisine bir video ders ünitesi için kredi verilecektir. Buna karşılık, bu birim öğretmenin kredi hesabına mahsup edilir.
  • 8.3. Öğretmen, öğretmen sözleşmesini önemli ölçüde ihlal ederse veya hiç yerine getirmezse, kullanıcı, kullanıcı için yeni bir öğretmen bulmaya çalışacaktır. Yerine bir öğretmen bulunursa, öğretmen sözleşmesinin başlangıçta kabul edilen şartları (kalan birimler/planlanan süre) yürürlükte kalacaktır. Uygun bir süre içinde yedek öğretmen bulunamazsa, kullanıcı, Genel Şartlar ve Koşullar uyarınca öğretmenlik sözleşmesini olağanüstü olarak feshetme hakkına sahiptir.
 • 9. YÜKÜMLÜLÜK
  • 9.1. Yasal sebep ne olursa olsun, ClickTutor yalnızca ağır ihmal, yani ağır ihmal veya kasıt durumunda zararlardan sorumludur. Kişisel yaralanma dışında, ClickTutor bu nedenle hafif ihmalden sorumlu değildir.
  • 9.2. ClickTutor, öğretmenlerin kullanıcılara karşı sözleşmeden doğan veya diğer yükümlülüklerini yerine getirme konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Özellikle, ClickTutor öğretmenlerin uygunluğundan veya bir öğretmen sözleşmesinin uygulanmasıyla bağlantılı olarak kullanıcıya verilen herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Bir ünite video dersi için kullanılan kredinin geri ödenmesi ile ilgili olarak, bir kullanıcı madde 8.2'ye göre hareket etmelidir. Diğer tüm iddialar doğrudan ilgili öğretmene karşı ileri sürülmelidir. ClickTutor, Eğitmenin Kullanıcılara karşı sözleşmeye dayalı veya diğer yükümlülüklerine veya yükümlülüklerine uymasından sorumlu değildir. Her şeyden önce, ClickTutor olası bir öğretmenin mevcudiyeti veya öğretmen sözleşmesinin işlenmesiyle ilgili olarak kullanıcıya gelebilecek herhangi bir zarar için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Başarısız video dersi nedeniyle bir kredi için kullanıcı, 8.2'ye göre olmalıdır. ilerlemek. Diğer iddialar doğrudan ilgili öğretmene yöneltilmeli ve ileri sürülmelidir.
  • 9.3. Kullanıcılar veya öğretmenler tarafından Platforma yüklenen ve ClickTutor tarafından bağlantı verilen içerik ve web siteleriyle ilgili olarak ClickTutor'un hiçbir sorumluluğu yoktur. Hatalar, eksiklik veya yasa dışı faaliyetler varsa veya sağlanan içeriğin kullanılmamasından (kullanılmamasından) kaynaklanan zararlardan yalnızca sitenin sağlayıcısı sorumludur. Sonuç olarak, yalnızca öğretmen, içerikleri sonraki kullanıcılar ve öğretmenler tarafından eleştirel incelemeye tabi tutmak ve bunu bağımsız olarak değerlendirmekle yükümlüdür.
 • 10. ÖĞRETMEN TARAFINDAN TAZMİNAT
  • 10.1. Öğretmenin sözleşmesinden veya herhangi bir kullanıcı, öğretmen veya üçüncü şahıs tarafından yüklenen web sitesinin besleme içeriğinden kaynaklanan herhangi bir hukuki veya cezai, adli veya yargı dışı iddia durumunda ClickTutor'u tazmin etmek ve zararsız tutmak öğretmenin sorumluluğundadır. . Muafiyet ayrıca cezaları, zararları ve yasal savunma ile ilgili her türlü masrafları da içerir.
 • 11. ÖĞRETMENLER İÇİN CAYMA HAKKI
  • 11.1. Öğretmen, Avusturya Tüketiciyi Koruma Yasası anlamında bir tüketici ise, öğretmen platforma başarılı bir şekilde kaydolduysa, öğretmenin ClickTutor'a karşı aşağıdaki cayma hakkı vardır:
   1. Cayma hakkının kullanılması için sebep gösterilmesine gerek yoktur.
   2. Cayma hakkının kullanım süresi sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 14 gündür. Son teslim tarihine uymak için, öğretmenin son tarihten önce açık bir beyan şeklinde (ClickTutor'a e-posta veya posta yoluyla) cayma hakkını sunması yeterlidir.
   3. Öğretmen, iptali platform aracılığıyla ClickTutor'a da gönderebilir. Öğretmen bu seçeneği kullanırsa, ClickTutor hemen öğretmene iptalin alındığına dair bir onay gönderir.
  • 11.2. Herhangi bir beyan ayrıca aşağıdaki iletişim bilgilerine gönderilebilir: DI Christian Bartnik, BSc (WU), Marisa-Mell-Gasse 3/1, 1230 Viyana veya e-posta ile clicktutor.me[at]gmail.com.
 • 12. SÖZLEŞME SÜRESİ / FESİH
  • 12.1. Öğretmen platforma başarılı bir şekilde kaydolursa, ClickTutor ile ilgili öğretmen arasında, kullanıcıya platformu ve GTC'de açıklanan diğerlerini kullanma yetkisi veren ve zorunlu kılan bir sözleşme oluşturulur. Öğretmen kayıt olurken, Genel Şartlar ve Koşulları incelediğini ve sözleşmenin bir parçası olarak kabul ettiğini kabul eder. Platformun kullanım sözleşmesi, önemli bir nedenle derhal feshedilirse veya kayıttan sonraki dört hafta içinde olağan bir fesih gerçekleşirse, kayıt verileri silinecektir. Öğretmen sözleşmeleriyle ilgili olağan fesih, yalnızca ClickTutor aracılığıyla gerçekleşir.
 • 13. GEÇERLİ YASA, YARGI
  • 13.1. Avusturya hukuku, BM satış hukuku ve uluslararası özel hukukun referans normları hariç olmak üzere, ClickTutor ile yapılan hüküm ve koşullar dahil tüm anlaşmalar için geçerlidir. Bu hükümler, öğretmenin mutad meskeninin bulunduğu devletin zorunlu bir hakkını temsil eden ve öğretmene koruma sağlayan bu hukuk sistemi seçiminin dışında tutulmuştur. Yargı yeri Viyana, Avusturya'dır.
  • 13.2. Viyana'daki yetkili mahkeme, öğretmenin sözleşme ilişkisinden doğan ihtilaflarla ilgili olarak ClickTutor aleyhine açtığı tüm davalarla ilgilidir. Öğretmen ayrıca yasal olarak standartlaştırılmış başka herhangi bir yargı yeri talep etme hakkına sahiptir. İkametgahı, mutad meskeni veya çalıştığı yer Almanya'da olan sözleşme ilişkisi nedeniyle öğretmene dava açılırsa, öğretmenin ikametgâhı, mutad meskeni veya çalıştığı yerin bulunduğu yer mahkemesi görevlidir. Yurtiçinde bulunan üç bağdan birine sahip olmayan öğretmen hakkında dava açılması halinde, görev yeri kanunundaki hükümler uygulanır.
 • 14. SON HÜKÜMLER
  • 14.1. GTC'den farklı yazılı sözleşmeler ile GTC'nin kendisi arasında çelişkili tutarsızlıklar ortaya çıkarsa, sapma yapan GTC öncelikli olacaktır.
  • 14.2. Bu Genel Hüküm ve Koşulların münferit hükümleri geçersiz olur veya geçersiz hale gelirse, Genel Hüküm ve Koşulların diğer hükümleri etkilenmez. Dolayısıyla, geçersiz normu yasal olarak geçerli olan ve hem ClickTutor'un hem de Teacher.lves'in ekonomik amaçlarına en uygun olan yeni bir hükümle değiştirmeye ihtiyaç vardır, sapma gösteren GTC öncelikli olacaktır.
  • 14.3. Şartlar ve Koşullar anlamında bir 'üçüncü taraf', öğretmen veya ClickTutor ile aynı olmayan herhangi bir gerçek veya tüzel kişidir. Üçüncü kişi ile hukuki ve/veya ekonomik bir ilişkinin bitmiş olması önemsizdir.
  • 14.4. GTC'den farklı sapmalar yoksa veya yazılı izin verilmezse, öğretmen ve ClickTutor'un GTC içeriğini ataması veya iletmesi yasaktır.