Ochrona danychZmiana wytycznych dotyczących ochrony danych wejdzie w życie 25 maja 2018 r. Dalsze korzystanie z ClickTutor po tej dacie oznacza akceptację naszych zaktualizowanych Warunków użytkowania. W przypadku sprzeczności między niemieckojęzyczną deklaracją o ochronie danych a przetłumaczonymi wersjami pierwszeństwo ma wersja niemieckojęzyczna.Kto jest administratorem danych?

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest 

DI Christian Bartnik, BSc (WU) 

Marisa-Mell-Gasse 3/1 

1230 A-Vienna, 

Jakie dane są przetwarzane i skąd te dane pochodzą?

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od Ciebie w ramach relacji biznesowej.

Te dane osobowe obejmują:
 • rodzaj szkoły
 • Poziom szkolny
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail, jeśli jest znany
 • Pytania zadawane przez społeczność
 • Odpowiedzi na pytania dla społeczności
 • Informacje dotyczące płatności, jeśli zostały ujawnione
 • Zdjęcie profilowe, jeśli zostało odpowiednio przesłane
 • Dane identyfikacyjne urządzenia, na którym“ClickTutor”aplikacja została zainstalowana.
 • Przedmioty szkolne, na które chciałoby się udzielić szczególnie wielu odpowiedzi, jeśli są znane
 • Opis profilu, jeśli jest znany
 • Informacje dotyczące nauczania (takie jak daty egzaminów, oceny, trudności w nauce itp.), Jeśli zostały ujawnione
Cookies

Pliki cookies są używane na tej stronie w celu ułatwienia korzystania z tej witryny i komunikacji oraz aby móc lepiej dostosować naszą stronę internetową do Twoich potrzeb. Plik cookie to mały plik tekstowy umieszczany na dysku twardym przez witrynę internetową. Pliki cookies nie wyrządzają szkód na Twoim komputerze i nie zawierają wirusów. Możesz w każdej chwili wyłączyć obsługę plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki.

Google Analytics

Na tej stronie korzystamy również z Google Analytics. Jest to usługa świadczona przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone (Google). Google wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie z naszych ofert internetowych. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny (w tym adres IP) są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Firma Google jest zarejestrowana w programie Tarcza Prywatności UE-USA Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia dla nas raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz świadczenia nam innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Zewnętrzni dostawcy, w tym Google, umieszczają reklamy na stronach internetowych w Internecie. Zewnętrzni dostawcy, w tym Google, używają przechowywanych plików cookie do umieszczania reklam na podstawie poprzednich wizyt użytkownika na naszej stronie internetowej. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. W żadnym wypadku Google nie będzie łączyć Twojego adresu IP z innymi danymi Google. Możesz zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; pragniemy jednak zwrócić uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych zebranych o Tobie przez Google w sposób opisany powyżej oraz w celu określonym powyżej. Możesz w każdej chwili sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Możesz dezaktywować korzystanie z plików cookie przez Google, odwiedzając stronę, aby dezaktywować reklamy Google (możesz w każdej chwili sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Możesz dezaktywować korzystanie z plików cookie przez Google, odwiedzając stronę, aby dezaktywować Reklama Google (gromadzeniu i przechowywaniu danych można w każdej chwili sprzeciwić się ze skutkiem na przyszłość. Możesz dezaktywować korzystanie z plików cookie przez Google, odwiedzając stronę, aby dezaktywować reklamy Google(http://www.google.com/privacy_ads.html ).Alternatywnie użytkownicy mogą dezaktywować korzystanie z plików cookie przez osoby trzecie, wywołując stronę dezaktywacji inicjatywy reklamowej sieci ( http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp ).

Faktoring

Dostawca / partner umowny (ClickTutor) może bez ograniczeń korzystać z usług banków faktorów posiadających oddziały w Unii Europejskiej (odbiorcy danych).

Na jakiej podstawie prawnej iw jakich celach odbywa się przetwarzanie danych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych w celu rozwiązywania sporów i problemów z usługą], wypełnienia innych zobowiązań prawnych i / lub na podstawie uzasadnionych interesów (w szczególności pliki cookie, analiza sieci, wykorzystanie do celów reklamowych, takich jak wysyłanie biuletynów), pod warunkiem, że Twoje interesy dotyczące poufności nie przeważają nad Twoimi interesami.

- Wypełnianie zobowiązań umownych

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO): 

Przetwarzanie danych osobowych ma miejsce w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych, w szczególności w celu realizacji zawartych z Państwem umów. Celem przetwarzania danych w celu realizacji umowy jest przede wszystkim przetwarzanie oferowanych przez nas usług szkoleniowych.

- Aby wypełnić zobowiązania prawne

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO): 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się również w celu wypełnienia różnych obowiązków prawnych, którym podlegamy. Przykładami takiego przetwarzania danych na podstawie obowiązku prawnego jest prowadzenie prawidłowej księgowości.

- W celu ochrony uzasadnionych interesów

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO): 

Przetwarzamy dane osobowe w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, chyba że przeważają Twoje interesy w zakresie poufności. 

 

W następujących przypadkach dane są przetwarzane w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów: 

- Reklama i marketing 

- Ulepszenie naszej oferty i naszej strony internetowej 

 

Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

Komu zostaną przekazane Twoje dane?

Przekazujemy dane osobowe od podmiotów przetwarzających, na które zleciliśmy przetwórcy kontraktowi (np. Dostawców usług IT), Twoje dane, jeśli jest to konieczne do wykonania danej usługi. Wszyscy przetwarzający są zobowiązani umową do poufnego traktowania Twoich danych i przetwarzania ich wyłącznie w ramach zlecenia przez nas. 

 

Jeżeli istnieje obowiązek prawny, przekazujemy dane osobowe organom i instytucjom publicznym (np. Organom ścigania, sądom).

Jak długo będą przetwarzane i przechowywane Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne. Gdy Twoje dane nie będą już potrzebne, zostaną automatycznie usunięte. 

 

Przechowujemy dane osobowe niezbędne do wykonania umowy przez cały czas trwania relacji biznesowej, a także zgodnie z ustawowymi obowiązkami dotyczącymi przechowywania i dokumentacji (np. Zgodnie z kodeksem spółki lub federalnym kodeksem podatkowym). Ponadto bierzemy pod uwagę ustawowe terminy przedawnienia, które zgodnie z Ogólnym Kodeksem Cywilnym (ABGB) mogą w niektórych przypadkach wynosić do 30 lat.

Jakie masz prawa?

 

Prawo doInformacjaJeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach tych danych osobowych, okresie przechowywania, przysługujących Ci prawach, pochodzeniu danych osobowych oraz istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

Poprawianie i usuwanie

Masz prawo zażądać sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych, które Cię dotyczą. Masz prawo zażądać usunięcia danych osobowych, które Cię dotyczą, pod warunkiem, że przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem i nie ma z naszej strony obowiązku prawnego, aby zapobiec usunięciu. 

 

Ograniczenie przetwarzania

W określonych przypadkach przysługuje Ci prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych. 

 

Możliwość przenoszenia danych

You are entitled to request the transfer of the data you have provided to us in a structured, commonly used and machine-readable format. You have the right to have the personal data transmitted by us directly to a person in charge named by you, insofar as this is technically feasible. 

 

Sprzeczność

Z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych. Jeśli wniesiesz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić, że nasze powody przetwarzania przeważają nad Twoimi interesami. W każdej chwili możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu Twoich danych osobowych do celów reklamowych; W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w celach reklamowych. W celu skorzystania z przysługujących Ci praw w stosunku do przetwarzanych przez nas Twoich danych, skontaktuj się z clicktutor.me (at) gmail.com.at 

 

Skarga

Masz prawo skontaktować się z austriackim organem ochrony danych

Wickenburggasse 8 

1080 Vienna 

+43 1 531 15-202525 

"E-Mail: dsb@dsb.gv.at to lodge

skargę, jeśli uważasz, że Twoje roszczenia dotyczące ochrony danych zostały naruszone.